ธุรกิจ SME กับการขอกู้เงินธนาคาร

สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่คนที่คิดอยากทำธุรกิจ SME จำเป็นต้องเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ เรื่องของการขอกู้เงินกับทางธนาคาร สิ่งนี้กลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะกับบุคคลที่อาจมีทุนทรัพย์น้อยหรือมีทุนการลงทุนที่ยังไม่เพียง เราเชื่อว่าหลายคนในที่นี้อาจเริ่มทำธุรกิจจากการใช้เงินเก็บของตนเองมาลงทุน อาจพยายามที่จะสร้างธุรกิจของตนเองแบบต่อยอดขึ้นมาเรื่อยๆ แต่แล้วเมื่อถึงจุดๆ หนึ่งจุดที่ธุรกิจเริ่มมีการขยายตัวมากขึ้น เรื่องของความต้องการทางด้านเงินทุนย่อมต้องมีมากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น เรื่องของการกู้เงินกับทางธนาคารจึงกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการหาเงินทุนเพื่อการสร้างธุรกิจให้ก้าวไปอย่างยั่งยืนและแน่นอนว่าการขอกู้ธนาคารไม่ใช่เรื่องง่ายดายเสียเลย การที่ธนาคารจะอนุมัติให้ผ่านนั้นก็ยากเอาเรื่องอยู่เช่นกัน ใช่ว่าทุกคนที่เดินเข้าไปขอกู้จะขอผ่านได้หมดทุกคน เนื่องจาก ทางธนาคารจำเป็นต้องมีปัจจัยหลายอย่างที่เข้ามาใช้ในการพิจารณเพื่อการดำเนินการอนุมัติผลให้กับทางผู้กู้นั่นเอง
ส่วนใหญ่แล้วปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการพิจารณาผลการอนุมัตินั้นมักจะประกอบไปด้วยเรื่องของความสำเร็จในการดำเนินการทำธุรกิจ ควรเป็นธุรกิจที่มีแผนค่อนข้างชัดเจนพอสมควร เป็นธุรกิจที่มีการจัดทำบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินเรียบร้อยและถูกต้อง มีแผนการใช้เงินในอนาคต (เป็นการวางแผนคร่าวๆ เกี่ยวกับเงินที่คิดจะขอกู้กับธนาคารในขณะนั้น) และเป็นธุรกิจที่มีประวัติทางด้านการเงินที่บ่งชี้ให้เห็นถึงเรื่องของความซื่อสัตย์ของตัวผู้ขอกู้และตัวธุรกิจอย่างเห็นได้ชัด เป็นต้น

Leave a Reply