ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ SME จะได้รับเมื่อจดทะเบียนพาณิชย์

สำหรับการทำธุรกิจ SME คุณทราบหรือไม่ว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณทำการจดทะเบียนพาณิชย์เรียบร้อยแล้วนั่นย่อมเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก แล้วอะไรคือประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากการจดทะเบียนพาณิชย์กันละ!!!
สำหรับประโยชน์นั้นมีมากมายหลายอย่าง อาทิเช่น
เป็นการช่วยเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้กับธุรกิจของคุณ เมื่อคุณจดทะเบียนพาณิชย์เรียบร้อยแล้วทางหน่วยงานผู้จดทะเบียนจะดำเนินการนำรายชื่อธุรกิจของคุณเข้าไปไว้ในฐานข้อมูลของทางหน่วยงานซึ่งข้อมูลนี้จะถูกแสดงต่อประชาชน ทำให้ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบเกี่ยวกับสถานะและตัวตนธุรกิจของคุณได้และนั่นจะยิ่งทำให้ธุรกิจของคุณค่อยๆ เป็นที่รู้จักในกลุ่มลูกค้ามากขึ้นเรื่อยๆ
เป็นการช่วยเพิ่มเรื่องของความน่าเชื่อถือของธุรกิจให้มีเพิ่มมากขึ้น เมื่อใดก็ตามที่คุณทำการจดทะเบียนพาณิชย์แล้วทางหน่วยงานผู้จดทะเบียนจะดำเนินการจัดทำเครื่องหมาย REGISTERD ให้กับคุณโดยทางหน่วยงานจะทำการแจ้งเครื่องหมายนี้ผ่านทางระบบอีเมล์ที่คุณแจ้งไว้ (ในลักษณะของรูปแบบ SOURCE CODE) ซึ่งเครื่องหมายนี้ทางผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้แสดงบนส่วนที่เป็นเว็บไซด์หรือในหน้าเพจต่าง ๆ ของตนเองได้ การแสดงเครื่องหมายนี้จะช่วยเป็นการแสดงตัวตนให้กับทางลูกค้าได้ทราบว่าธุรกิจของคุณนั้นได้ทำการจดทะเบียนพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คราวนี้ลูกค้าก็จะยิ่งเกิดความมั่นใจต่อธุรกิจของคุณมากยิ่งขึ้นอีกหลายเท่าตัวนั่นเอง
เป็นการช่วยทำให้ธุรกิจของคุณสามารถดำเนินการขอรับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ (หรือที่เรียกว่า TRUSTMARK) ของหน่วยงานผู้จดทะเบียนได้ซึ่งเครื่องหมายประเภทนี้ค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือมากกว่าเครื่องหมาย REGISTERD อีกด้วย

Leave a Reply