สิ่งที่ควรทำเป็นอันดับต้นๆ ในการเริ่มทำธุรกิจ SME

ปัจจุบันมีผู้คนมากมายเริ่มหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจ SME กันมากขึ้น วันนี้เราจึงอยากจะมาเสนอสามสิ่งที่ควรทำเป็นอันดับต้นๆ ในการเริ่มทำธุรกิจ SME มาฝากกันด้วย ได้แก่
สิ่งแรก คือ คุณต้องรู้จักที่จะศึกษาตนเอง รู้จักที่จะประเมินตนเองเสียก่อนเป็นอันดับแรก ในการประเมินนั้นคุณควรประเมินตนเองว่าจริงๆ แล้วตัวคุณเองมีคุณสมบัติที่เพียงพอต่อการดำเนินการทำธุรกิจ SME หรือไม่? ตัวอย่างเช่น คุณมีความรู้ มีความเข้าใจ มีความสามารถที่เพียงพอต่อการทำธุรกิจจริงหรือ? , คุณมีความอดทน มีความอดกลั้น มีความขยันและมีความซื่อสัตย์ต่อการทำธุรกิจหรือไม่?, คุณมีความกล้าพอที่จะรับต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้หรือไม่?, คุณมีความหนักแน่น มีความตั้งใจจริงและมีความกล้าที่จะตัดสินใจในการทำธุรกิจหรือไม่? เป็นต้น
สิ่งที่สอง คือ คุณต้องรู้จักที่จะเลือกประเภทของธุรกิจให้เหมาะสมกับตัวคุณเองมากที่สุด ในการพิจารณานั้นคุณสามารถพิจารณาจากเรื่องของความชอบ เรื่องของความถนัด เรื่องของความสนใจในสิ่งนั้นๆ เป็นหลักได้ เนื่องจาก ในการทำธุรกิจนั้นหากคุณอยากทำให้มีความสุขคุณควรทำในสิ่งที่ตนเองรักหรือชอบจริงๆ เพราะการที่คนเราได้ลงมือทำในสิ่งที่รักนั่นย่อมทำให้เกิดความอยากศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพ่อมาพัฒนางานของตนเอง อยากที่จะมองหาสิ่งใหม่ๆ เพื่อมาช่วยในการพัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
สิ่งที่สาม คือ คุณต้องรู้จักที่จะทำการสำรวจเรื่องของฐานะทางการเงินของตนเองไว้ด้วย ควรสำรวจว่าตนเองนั้นมีเงินเพียงพอต่อการทำธุรกิจหรือไม่ เพราะการทำธุรกิจที่ดีคือคุณต้องมีเงินที่เพียงพอและรู้จักที่จะบริหารจัดการอย่างเป็นระบบนั่นเอง

Leave a Reply