เรียนรู้…ธุรกิจ SME

การทำธุรกิจ SME จริง ๆ แล้วคืออะไร? วันนี้เราจะมาทำความรู้จักเรื่องนี้ไปพร้อมๆ กัน
ธุรกิจ SME ชื่อภาษาอังกฤษก็คือ “SMAILL AND MEDIUM ENTERPRISE” หมายถึง ธุรกิจประเภทขนาดกลางและขนาดย่อม ธุรกิจประเภทนี้จะครอบคลุมไปถึงธุรกิจ 3 รูปแบบด้วยกัน นั่นคือ ธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต (ธุรกิจประเภทนี้จะครอบคลุมถึงการผลิตทางด้านเกษตรกรรม, การผลิตทางด้านอุตสาหกรรมและการผลิตทางด้านเหมืองแร่), ธุรกิจเกี่ยวกับการค้า (ธุรกิจประเภทนี้จะครอบคลุมถึงการค้าส่งและการค้าปลีก) และสุดท้าย คือ ธุรกิจเกี่ยวกับการบริการ
ข้อดีของธุรกิจ SME นั้นมีด้วยกันหลายอย่าง อาทิเช่น เป็นธุรกิจที่ผู้ประกอบการสามารถเลือกทำในสิ่งที่ตนเองชอบ สิ่งที่ตนเองถนัด สามารถเลือกได้ตามความต้องการของตนเองได้เลย, เป็นธุรกิจที่สามารถทำได้ง่าย เนื่องจาก ธุรกิจประเภทนี้มีปัจจัยในการดำเนินการที่ไม่มากเท่าธุรกิจประเภทอื่น, ผู้ประกอบการจะมีความเป็นอิสระมากกว่าธุรกิจอื่นๆ เพราะ สามารถที่จะเข้าไปบริหารจัดการธุรกิจอย่างทั่วถึงมากที่สุดและหากเมื่อใดที่ต้องประสบกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจมักจะมีโอกาสในการฟื้นตัวได้ง่ายมากกว่าธุรกิจขนาดใหญ่บางประเภท
สำหรับข้อเสียของธุรกิจ SME นั้นก็มีเช่นกัน อาทิเช่น ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจประเภทนี้มักจะขาดความรู้เกี่ยวกับทักษะทางด้านการตลาดและการบริหารจัดการจนอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตตามมาได้, ธุรกิจประเภทนี้มักไม่ค่อยสามารถรักษาพนักงานที่มีความสามารถหรือมีความชำนาญเอาไว้ได้ เนื่องจาก ส่วนใหญ่แล้วพนักงานที่มีประสบการณ์การทำงานมากๆ มักจะเลือกย้ายที่ทำงานใหม่ มักจะย้ายไปทำงานในธุรกิจที่มีขนาดใหญ่กว่าและสุดท้าย คือ ผู้ประกอบการประเภทนี้มักจะขาดแคลนเรื่องของเงินทุนเรื่องของการขยายธุรกิจนั่นก็เป็นเพราะผู้ประกอบการมักจะถูกทางสถาบันการเงินหลายแห่งมองว่าขาดความน่าเชื่อถือนั่นเอง

Leave a Reply