เริ่มต้นทำธุรกิจ SME อย่างไรให้เสี่ยงน้อยที่สุด

ในการทำธุรกิจ SME แน่นอนว่าเรื่องของความเสี่ยงย่อมต้องมีส่วนเกี่ยวข้อง เนื่องจากในการทำธุรกิจนั้นทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวของคุณย่อมนำพาไปสู่ความเสี่ยงได้ทั้งสิ้น ดังนั้น หากคุณคิดที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจ SME แบบให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุด วันนี้เรามีวิธีการรับมือเพื่อการเริ่มต้นทำธุรกิจ SME ให้เสี่ยงน้อยที่สุดมาฝากกันด้วย จะมีสิ่งใดน่าสนใจบ้างไปทราบพร้อมกันเลย คุณควรเริ่มต้นทำธุรกิจแบบ Lean เข้าไว้ หมายถึง ในการทำธุรกิจช่วงเริ่มต้นคุณควรสร้างขนาดของธุรกิจให้เป็นไปอย่างเหมาะสมจะดีกว่า ไม่ควรสร้างขนาดใหญ่เกินไปหรือสร้างแบบที่เกินความจำเป็น ควรมีการลงทุนในปริมาณที่พอดี ควรมีการพิจารณาก่อนว่าสิ่งใดบ้างที่เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างแท้จริง พยายามนำเอาทรัพยากรที่คุณมีมาใช้เป็นอันดับแรกเสมอ แต่หากคุณไม่สามารถทำได้จริงๆ ให้คุณลองใช้บริการหน่วยงาน Outsource แทนก็ได้ เพราะ การเลือกใช้บริการ Outsource จะเป็นการแบ่งเบาภาระเรื่องของค่าใช้จ่ายในส่วนการจ้างพนักงานประจำลงไปได้แถมที่สำคัญยังช่วยทำให้คุณได้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาช่วยดูแลงานในส่วนนั้นโดยตรง (ไม่ต้องเสียเวลาสอนงานให้) คุณควรมีบริการหลังการขายแบบที่ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจมากที่สุด ส่วนนี้เป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะ นอกจากตัวสินค้าจะดีแล้วเรื่องของบริการหลังการขายยิ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ส่งผลทำให้สินค้านั้นดูดีมากยิ่งขึ้น เมื่อสินค้าดีบริการหลังการขายดีนั่นจะยิ่งทำให้ลูกค้าอยากที่จะใช้บริการธุรกิจของคุณต่อไปเรื่อยๆ ลูกค้าจะเกิดการติดใจและเลือกที่จะบอกต่อสินค้ากับผู้อื่นมากขึ้น