ออมเงินแบบมนุษย์เงินเดือน

ปัจจัยสำคัญสำหรับคนเราที่นอกเหนือจากปัจจัยสี่ก็คือ “เงิน” เนื่องจากสมัยนี้นั้นไม่ว่าอะไรก็มีมูลค่าเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้น การที่จะไปสรรหาข้าวของเครื่องใช้มาแลกในสิ่งที่เราต้องการอย่างสมัยรุ่นปู่ย่าตาทวดแทบจะกลายเป็นเรื่องที่พบเห็นได้แต่ในนิยายย้อนยุค เพราะฉะนั้น หากคุณต้องการใช้ชีวิตอย่างสุขสบายและไม่ขัดสนละก็ การออมเงิน ดูจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดแล้วโดยเฉพาะกับคนทำงานหาเช้ากินค่ำที่ได้รับค่าตอบแทนเป็นเดือน ๆ อย่างคุณผู้อ่านหลายท่านที่กำลังนั่งอ่านบทความนี้อยู่ ข้อได้เปรียบของมนุษย์เงินเดือนก็คือ การมีรายได้ที่แน่นอนในทุก ๆ เดือน จึงสามารถจัดสรรปันส่วนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระเบียบแบบแผน ดังนั้น ขั้นตอนแรกในการออมเงินก็คือจัดแบ่งเงินออกมาอีกส่วนหนึ่งสำหรับเก็บออมโดยเฉพาะออกมา ซึ่งแน่นอนว่าค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอย่างค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตหรืออื่น ๆ จะต้องถูกกันออกไปเรียบร้อยแล้ว จากนั้นก็นำเงินส่วนนี้ไปหยอดกระปุกหรือฝากธนาคารเสีย โดยเปิดบัญชีใหม่ขึ้นมาโดยเฉพาะ ที่สำคัญคือจะต้องไม่มีการถอนออกมาใช้อย่างสุรุ่ยสุร่ายโดยเด็ดขาด หากคุณมีรายได้ทางอื่นเข้ามาอีกนอกจากเงินเดือน เช่น ถูกหวย ได้รับค่าโอทีหรือโบนัส หรืออะไรก็ตามแต่ คุณก็สามารถนำมาเก็บรวมกับเงินออมของคุณได้เลย ซึ่งจะเก็บไว้ทั้งหมดหรือบางส่วนก็แล้วแต่คุณจะเห็นสมควร แต่จงจำไว้ว่า ยิ่งใช้จ่ายน้อยเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งมีเงินเก็บเยอะมากเท่านั้น ในทางกลับกัน ยิ่งคุณใช้จ่ายมากเท่าไหร่ เงินที่จะเหลือไว้ออมก็จะยิ่งลดลงเป็นเงาตามตัวจนอาจไม่เหลือเลยก็เป็นได้